ข่าว

ข่าว ใน พระ ราช สํา นัก วัน นี้ ล่าสุด ช่อง 7 วัน นี้

สวัสดีทุกท่าน ข่าว ใน พระ ราช สํา นัก วัน นี้ ล่าสุด ช่อง 7 วัน นี้ มาพร้อมกับข้อมูลที่สำคัญที่สุดจากพระราชสำนัก เราจะทำให้คุณติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด ด้วยภาพถ่ายและรายงานที่ครอบคลุมทุกมุมมอง และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับชมข้อมูล ขอแนะนำท่านที่สนใจให้เข้าชมที่เว็บไซต์ www.tuoithobencon.vn ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มั่นคงและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ท่านได้รับทราบ.

ข่าว ใน พระ ราช สํา นัก วัน นี้ ล่าสุด ช่อง 7 วัน นี้
ข่าว ใน พระ ราช สํา นัก วัน นี้ ล่าสุด ช่อง 7 วัน นี้

I. ข่าว ใน พระ ราช สํา นัก วัน นี้ ล่าสุด ช่อง 7 วัน นี้


เวลา 13:45 นาฬิกาในวันนี้, ดอกเตอร์ปงเธอปนัฐเธอพ, กรรมการธุรการคณะทำงานราชประชานุกร, ซึ่งเป็นประธานของคณะทำงานที่ทำงานภายใต้การสนับสนุนของราชวงศ์, พระราชินีและทีมของเขาได้มาเยี่ยมชมราชประชานุกร 16 ที่วัฒนาปทุม, จังหวัดมหาสารคาม, โรงเรียนประถมที่มีนักเรียนจากประถมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 252 คนในปีการศึกษา 2022.

นักเรียนที่นี่มีผลการเรียนที่ปานกลางและมีการส่งเสริมทักษะทางกีฬา, โดยเฉพาะนักมวยรุ่นเยาวชนเพื่อให้นักเรียนมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ในปี 2022, โรงเรียนได้รับเหรียญทองในการแข่งขันสกิลพื้นฐาน Muay Thai ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปะและงานฝีมือสำหรับนักเรียนทั่วประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 70.

II. ข่าวในพระราชสำนัก – 31 กรกฎาคม 2566


III. รายละเอียดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16


1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนราชประชานุกร 16 และผลงานของนักเรียนที่นี่.

“โรงเรียนราชประชานุกร 16 ตั้งอยู่ใน อำเภอวัฒนาปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมทักษะทางกีฬา โดยเฉพาะในกีฬามวยแบบรุ่นเยาวชน และได้รับเหรียญทองในการแข่งขันสกิลพื้นฐาน Muay Thai ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปะและงานฝีมือสำหรับนักเรียนทั่วประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 70 ในปี 2022.”

2. การพูดคุยเกี่ยวกับการเยี่ยมชมที่ราชประชานุกร 17 และวิธีการที่โรงเรียนนี้สนับสนุนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

“เมื่อเวลา 15:28 น. กรรมการธุรการคณะทำงานราชประชานุกร ได้เยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานุกร 17 ที่มีนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 71 คน โรงเรียนนี้มีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทำงานชิ้นงาน, การทำสวน, การปลูกผัก, การทำปุ๋ยคอมโพสต์, การเลี้ยงไก่ไข่, รวมถึงการเรียนรู้ปัญญาท้องถิ่น ฝึกฝนการฝึกสมาธิ และการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ขณะศึกษาอยู่.”

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมที่ราชประชานุกร 18 และการสอนคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองดีที่นี่.

“เวลา 16:30 น. ทีมผู้บริหารได้เยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานุกร 18 ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองดี ตามความปรารถนาของพระราชดำริ ร. 9 และ ร. 10 โรงเรียนนี้มีนักเรียนประถมศึกษาจำนวน 82 คน และได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในแต่ละชั้น เช่น การทำงานด้านท้องถิ่น เช่น การทอผ้า การปรุงอาหาร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ปัญญาท้องถิ่นและสร้างงานอาชีพ และสร้างรายได้ในระหว่างการศึกษา เช่น การทำหมักแซ่ม, ไข่เค็ม, น้ำดอกอัญชัน มอบให้กับโรงเรียนราชประชานุกร 18 เป็นการสนับสนุน.”

ข่าว ใน พระ ราช สํา นัก วัน นี้ ล่าสุด ช่อง 7 วัน นี้

IV. สรุปเกี่ยวกับ ข่าว ใน พระ ราช สํา นัก วัน นี้ ล่าสุด ช่อง 7 วัน นี้


1. สรุปเกี่ยวกับความสำคัญของการเยี่ยมชมของดอกเตอร์ปงเธอปนัฐเธอพ และผลกระทบที่มีต่อสถาบันการศึกษาเหล่านี้.

“การเยี่ยมชมของดอกเตอร์ปงเธอปนัฐเธอพ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและยกระดับภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาเหล่านี้ การเยี่ยมชมนี้ให้ความรู้สึกเกียรติและทำให้นักเรียนรู้สึกถึงความสำคัญของการศึกษาที่โรงเรียนของตนเอง มันก็สร้างกระแสบวกที่จะส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ”

2. นำเสนอความคิดเห็นที่ดีที่สุดของดอกเตอร์ปงเธอปนัฐเธอพ เกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการเรียนรู้ที่ได้รับ.

“ดอกเตอร์ปงเธอปนัฐเธอพ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงเรียนเหล่านี้ด้วยคำว่า ‘การเยี่ยมชมโรงเรียนเหล่านี้ได้ทำให้ผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของครูและนักเรียนในการสร้างสรรค์และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มันทำให้ผมได้รู้ว่าการศึกษาที่พอเพียงนี้มีความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับการเรียนรู้และชุมชน ผมรู้สึกถึงความภูมิใจและทึ่งทั้งความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของทุกคนที่ทำให้โรงเรียนเหล่านี้ประสบความสำเร็จ.'”

ข่าว ใน พระ ราช สํา นัก วัน นี้ ล่าสุด ช่อง 7 วัน นี้

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้ได้มาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายแห่ง แม้ว่าเราได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและไม่ได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ้างอิงบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง

Related Articles

Back to top button